Sárosi Márton
Kecskőc, XVII. század
kisnemes, kuruc költő
Sárosi Márton Szolgálatomat ajánlom
Sárosi Márton Szolgálatomat ajánlom (dalnok műhely 2012)

SÁROSI Márton (?, ?–Makovica?, 1641?): versíró. Életének zömét a Rákócziak szolgálatában töltötte. Rákóczi Zsigmond íródeákja volt, később I. Rákóczi György szolgálatába lépett; 1634-ben makovicai számtartó, majd udvarbíró. Egy időben Eperjesen városi jegyző. Boroszlóban, Krakkóban föltehetőleg tanulmányai végett fordult meg. Egy lat. és egy m. verse maradt fenn; ez utóbbi barátjának, a Kassai Melda Györgynek özvegyétől kapott levél hátlapján: ügyes verselő készségről tanúskodó, kedveskedő jókívánságokkal telített udvarló vers.

Kiadások
RMKT 17, 1, 1957.