Sylvester János, Erdősi Sylvester 
Szinyérváralja, 1504 körül – 1551 után
humanista tudós, bibliafordító 
Sylvester János Az magyar nípnek, ki ezt olvassa
SYLVESTER János;  Erdős? (Szinyérváralja, 1504 körül – 1551 után): humanista író, bibliafordító. S. Mihály bátyja. 1526-tól Krakkóban tanult, 1527-ben a magyar bursa seniora. Tanára, Leonhard Cox hatására Erasmus követőjévé vált. Megjelent Rosarium c. vallásos munkája; magyar értelmezésekkel egészítette ki Christian Hegendorf és Sebald Heyden lat. nyelvtani és nyelvgyakorló könyveit. 1529-ben a wittenbergi egyetemre iratkozott be, Melanchthont hallgatta. 1534-től Nádasdy Tamás sárvári udvarában iskolamester. Elkezdte az Újszövetség fordítását Erasmus szövegváltozata nyomán. Nádasdy Tamás a fordítás kinyomtatásához Sárvár-Újszigeten műhelyt hozott létre. A nyomdát Sylvester János irányította; a tipográfiai munkát a Bécsből hívott Johannes Strutiusra (Strauss) bízták. 1539-ben megjelent Sylvester János Grammatica Hungarolatina c. műve cseh mellékjeles helyesírással, a magyar nyelv sajátosságaira vonatkozó fölismerésekkel. Az Újszövetség kinyomtatása Strutius képességeit meghaladta, helyére ezért Abádi Benedek került. 1541-ben Abádi befejezte az Újszövetséget, a Mo.-on előállított első magyar nyelvű könyvet. Tartalmazza az első magyar időmértékes verseket, végén az első magyar nyelvű stilisztikai fejtegetést a „képes beszédről”. 1542-ben Sylvester János Bécsbe ment, s Nádasdy ajánlatára 1543-tól az egyetemen hébert, majd görögöt és történelmet tanított. Megjelentek lat. versei: Erasmust követő elégiája a törökök ellen (1544), Bécset megszemélyesítő költeménye (1546), Anna királynő sírverse (1548), a feltámadott Jézus panasza (1550 k.) a hit panasza (1551). Bornemisza Péter énekeskönyvében maradt fönn Krisztus feltámada kezdetű éneke. Sylvester János átmeneti korban élt, nem tartható valamely meghatározott felekezet hívének. Munkásságával elősegítette a humanizmus eredményeinek beépülését a magyar nyelvi és irodalmi tudatba.

Kiadások
A két legrégibb magyar nyelvű nyomtatvány, kiad. MELICH János (hasonmás), 1912;
Új testamentum, kiad. VARJAS Béla (hasonmás), 1960;
BORNEMISZA Péter, Énekek három rendbe, kiad. VARJAS Béla, 1964 (hasonmás);
Hegendorff, Christoph, Rudimenta grammatices – Grammatica Hungarolatina, kiad. MOLNÁR József, 1977 (hasonmás);
Sylvester János latin–magyar nyelvtana, ford. VLADÁR Zsuzsa, C., 1989;
Grammatica Hungarolatina, kiad. KŐSZEGHY Péter,1989 (hasonmás).