Hegyi Pál
XVI-XVII. század
prédikátor, költő 
Hegyi Pál Magyar Országnak Panassza és Siralmas Könyörgése az Úr Istenhöz

HEGYI Pál (16–17. sz.): protestáns énekszerző. Talán azonos az 1577–79-ben Wittenbergben tanuló Paulus Montanussal. Magyarországnak panasza („Panaszát, úr Isten, mi szegény hazánknak …”) c. énekében a pogányok pusztításain keseregve Isten dicsőítésére szólítja föl a híveket. Megjelent Szenci Molnár Albert Imádságos könyvecskéjében (Heidelberg, 1621).

Kiadások
Régi magyar költők tára 17, 1, 1959.