Gömöri György 
Budapest, 1934. április 3. 
költő, műfordító, irodalomtörténész 
Gömöri György Aki hisz még, az így könyörög

GÖMÖRI György  (Budapest, 1934. április 3.) költő, műfordító, irodalomtörténész. A budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán 1953–56-ban magyar és lengyel irodalmat hallgatott. Részt vett az 56-os forradalomban, melynek bukása után Angliában telepedett le. 1957–62-ben az oxfordi egyetemen folytatott tanulmányokat és irodalomtörténetből disszertált. Közben, 1960–61-ig Indonéziában tanult, majd az amerikai Berkeleyben lengyelt és magyart tanított. 1964–65-ig kutató volt a Harvard Egyetemen. 1965 és 1969 között az angliai Birmingham egyetemének kelet-európai kutatóintézetében dolgozott. 1969-től lengyel nyelvet és irodalmat tanít Cambridge-ben. 1969 óta részt vesz a Books Abroad (jelenleg World Literature Today) szerkesztésében. Jelentős műfordítói tevékenységet folytat, magyar költők műveit ülteti át angolra, lengyel verseket fordít magyarra és angolra. Magyar írásai főleg az Új Látóhatárban, az Irodalmi Újságban, a Katolikus Szemlében, a Bécsi Naplóban jelentek meg.

Művei
Virág-bizonyság (versek, 1958)
The Hungarian Literary Scene 1957-1959 (1959)
Hajnali úton (versek, 1963)
Polish and Hungarian Poetry from 1945 to 1956 (1966)
New Writing of East Europe (antológia, szerkesztette Charles Newmannel, 1968)
Új égtájak. 1956 óta idegenben élő költők versei (szerkesztette Juhász Vilmossal, 1969)
Átváltozások (versek, 1969)
Cyprian Norwid (tanulmány, 1974 és 1989)
Levél hanyatló birodalomból (versek, 1976)
Az ismeretlen fa. Modern lengyel versek antológiája (szerkesztette, 1978)
Homage to Mandelstam (lírai antológia, szerkesztette Richard Burnsszel, 1981)
Nyugtalan koranyár (versek, 1984)
Angol–magyar kapcsolatok a XVI–XVII. században (1989)
Búcsú a romantikától (versek, 1990)
Nyugatról nézve (tanulmányok, 1990)
Erdélyiek és angolok (tanulmányok, 1991)
Angol és skót utazók a régi Magyarországon (szerkesztette, 1994)
Egy szigetlakó feljegyzéseiből (esszé, 1996)
My Manifold City (versek, 1996)
Őszi magánbeszéd (versek, 1997)
A bujdosó Balassitól a meggyászolt Zrínyi Miklósig (1999)
"Jöjj el, szabadság". Írások a XX. századi magyar költészetről (1999)
Váltott hangokon (versek, 2000)
Magnetic Poles (2000)
Erdélyi merítések (2004)