Fazekas MIhály 
Debrecen, 1766. január 6. - Debrecen, 1828. február 23.) 
költő, botanikus 
Fazekas Mihály Hortobágyi dal

FAZEKAS Mihály (Debrecen, 1766. január 6. - Debrecen, 1828. február 23.): költő, botanikus, a debreceni felvilágosult írói körnek Csokonai mellett legeredetibb tehetsége. Apja gyógykovács volt. A debreceni kollégiumban végezte az alsóbb osztályokat, ahol a természettudós Hatvani István is tanára volt. 1781-ben a teológiai akadémiára iratkozott be, 1782-ben kimaradt az iskolából s beállt közhuszárnak. Galíciában és Lengyelországban katonáskodott, 1788-ban részt vett a törökök ellen vezetett moldvai hadjáratban s megsebesült. 1791-től másfél évet Galíciában töltött ezredével, majd Franciaországba vezényelték. Apja 1796-ban meghalt, s bár közben főhadnagyi kinevezését is megkapta, lemondott rangjáról és hazaköltözött Debrecenbe, ahol néhány évig visszavonultan élt, költészettel, füvészkedéssel töltötte idejét. 1806-tól városi adópénztáros, 1807-től esküdt és 1823-ig a Kollégium pénztárnoka. Meleg barátság fűzte Csokonai Vitéz Mihályhoz és Földi Jánoshoz, 1804-ben készült el fő műve, hexameteres elbeszélő költeménye, a Lúdas Matyi egy eredeti magyar rege négy levonásban (először az ő tudta nélkül adta ki Kerekes Ferenc Bécsben, 1815-ben; második átdolgozott kiadása szintén Bécsben jelent meg, 1817-ben, azóta több mint 40 kiadást ért el). Rendkívül hitelesen és életszerűen ábrázolja benne a 18. és 19. sz. fordulója magyar társadalmának legfontosabb problémáját: a nemesség és parasztság ellentétét. 1806-1807-ben éles vitát folytatott hírlapokban és levelezésben Kazinczy Ferenccel Csokonai sírfelirata körül. Vitájuk Árkádia-pör néven ismeretes. Sógorával, Diószegi Sámuellel közösen adták ki Debrecenben, 1807-ben a Földi János elgondolása alapján készült Magyar Füvész Könyvet, az első magyar nyelvű növényhatározót Linné rendszere alapján. 1819-től haláláig szerk. az évenként megjelenő Debreceni Magyar Kalendáriumot, amelyben versei mellett irodalmi színvonalú elbeszéléseket s a felvilágosodás eszméit hirdető cikkeket is közölt. (debreceni kör)

Kiadások
Versei, kiad. LOVÁSZ Imre, Pest, 1836;
Versei, kiad., bev. TÓTH Rezső, 1900;
Összegyűjtött művei, 1–2, kiad. JULOW Viktor– KÉRY László, 1955 (krk);
Összes költeményei, kiad. JULOW Viktor, 1976;
Lúdas Matyi és egyéb írások, kiad., bev. ROHONYI Zoltán, Kvár, 1973;
Művei, kiad. JULOW Viktor, 1982.