Eötvös József
Buda, 1813. szeptember 13. – Pest, 1871. február 2.
író, költő
Eötvös József A tokaji hegy 
Eötvös József Tanács
Eötvös József Mohács
Eötvös József: A megfagyott gyermek
Eötvös József Holdvilág
Eötvös József Végrendelet

EÖTVÖS József, br.(Buda, 1813. szeptember 13. – Pest, 1871. február 2.): író, költő, politikus. Eötvös az átalakuló Magyarországnak egyik legkiválóbb képviselője mint ember, államférfiú és költő egyaránt. Húsz éves korától haláláig szolgálta hazáját, küzdött eszméiért éppen olyan önzetlenül, mint lelkesülten, s nem kevesebb sikerrel, mint kitartással. Érdemei és erényei nem szorultak túlzásra, hogy feltűnjenek. Átalakulásunk legnagyobb tényeit nem ő hajtotta végre, de eszméjöknek ő volt fő kezdeményezője, filozófusa és költője. Devescovi Balázs Eötvös József részletes életrajzát és pályaképét nyújtja a széles körben tisztelt, sok téren számon tartott, de műveinek olvasottságában sajnos kevéssé élő szerzőről ad finoman megrajzolt portrét. Leírásában megelevenedik a korának mozgásait és mozgalmait éles szemmel követő érzékeny személyiség, a nagy koncepciójú politikus, az éles elméjű, kivételesen széles látókörű teoretikus, valamint a sokoldalú, lelkes irodalmár és a korában nagy hatású író. Devescovi kutatásai árnyaltan tárják fel az életrajzi legendák mögött lapuló bonyolult élettörténet tanulságait, s ugyanakkor finom elemzéseket adnak a különböző művekről: mintegy bevezetésként nemcsak a szerző világába, hanem a magyar 19. század kavargó szellemiségébe is.

Művek
Összes munkái, 1–14, kiad. RÁTH Mór, 1886;
Összes munkái, 1–20, kiad. VOINOVICH Géza, 1901–03;
A falu jegyzője, r., 1–2, kiad. B. TAMÁS Anna, bev. SŐTÉR István, 1950;
Magyarország 1514-ben, r., 1–2, bev. SZIGETI József, 1952;
Művei, 1–12, 1973–81;
Eötvös József, művei, 1–12, 1974–76;
Levelei fiához, Eötvös Lorándhoz, kiad. BENEDEK Mihály, 1988;
A francia forradalom története, kiad., bev. GÁNGÓ Gábor, 1990;
Az 1848iki forradalom története, Müncheni vázlat, kiad., bev. GÁNGÓ Gábor, 1993;
Eötvös József válogatott művei, vál., bev., jegyz., VELIKY János, 1998;
Gondolatok, 1999.