Dsida Jenő 
Szatmárnémeti, 1907. május 17.– Kolozsvár, 1938. június 7. 
költő 
Dsida Jenő Egyszerű vers a kegyelemről
Dsida Jenő Nagycsütörtökön 
Dsida Jenő Imádság 
Dsida Jenő Jámbor beszéd magamról
Dsida Jenő Panaszos és békés nóta 
Dsida Jenő Szabad-e nékem énekelni?
Dsida Jenő Mint a bolond csillag
Dsida Jenő Napkelet felé..

DSIDA Jenő (Szatmárnémeti, 1907. május 17.– Kolozsvár, 1938. június 7.): költő. Apja Dsida Aladár az osztrák-magyar közös hadsereg mérnökkari tisztje volt. Anyja Csengeri Tóth Margit, aki Beregszászon élt. Itt ismerkedtek össze és szerettek egymásba, házasságkötésüknek regényes története van.Dsida Jenő gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás. Apja orosz hadifogságba került, nagybátyja, akitől keresztnevét kapta, elesett a galíciai harcmezőn. Családja tönkrement, apjának polgári foglalkozást kellett keresnie, így lett az Erdélyi Római Katolikus Státus tisztviselője. Dsida Jenő Budapesten, Beregszászon és Szatmárnémetiben végezte tanulmányait. Kora ifjúságától kezdve költőnek készült. Benedek Elek fedezte föl és indította el költői pályáján. 1923 augusztusától 1927 márciusáig – tizenhattól húszéves koráig – a Cimbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és műfordítása. „Elek nagyapó” unokáknak kijáró szeretettel és felelősségtudattal segítette a pályakezdő költőt az önmagára találásban, tehetsége kibontakoztatásában. 1925-ben, szülei akaratát követve a kolozsvári egyetem jogi karára iratkozott be, tanulmányait nem fejezte be. 1936-ban jegyezte el nagy szerelmét Imbery Melindát, 1937-ben összeházasodtak. Nemcsak versei, hanem levelezésük is méltó emléke kapcsolatuknak. Dsida Jenő szívbetegségben szenvedett. 1938-ban meghűlt, hónapokig feküdt a kolozsvári kórházban, de nem sikerült megmenteni. 1938. június 7-én csendben meghalt, nem tudta megvárni a felszabadulás négy boldog esztendejét sem. A Házsongárdi temetőben temették el, a szertartást Márton Áron kanonok-plébános végezte.( helikonista )( Erdély )

Művek
Magyar karaván Itálián keresztül, útirajz, Nagyvárad, 1933; 
Válogatott versek, bev. RÓNAY György, 1944; 
Tóparti könyörgés, versek, bev. ÁPRILY Lajos, 1958; 
Arany és kék szavakkal, versek, 1965; 
Versek, bev. SZEMLÉR Ferenc, bibl. RÉTHY Andor, Bk., 1966; 
Összegyűjtött műfordítások, Bk., 1969; 
Versek és műfordítások, bev. LÁNG Gusztáv, Kvár, 1974; 
Válogatott versei, szerk. JÉKELY Zoltán, bev. LENGYEL Balázs, 1980; 
Összegyűjtött versek és műfordítások, bev. LÁNG Gusztáv, utószóSZAKOLCZAY Lajos, 1983; 
Út a Kálváriára, válogatott versek és prózai írások, bev. POMOGÁTS Béla, jegyzetek és bibl. CSISZÉR Alajos, 1985; 
Dsida Jenő levelesládája, szerk. CSISZÉR Alajos, Győr, 1991; 
Séta egy csodálatos szigeten, prózai írások, kiad., bev. MAROSI Ildikó, bibl. VÁCZY Leona, Bk., 1992; 
Légy már legenda, Dsida Jenő összes versei és műfordításai, szerk. CSISZÉR Alajos, 1997; 
Leselkedő magány, vál. versek, 1999.