Megújhodás vagy felvilágosodás? (XVIII. század)
Nagymajtény után csak a művelődés eszközei 
az egyetlen fegyver a gyarmatosított hazában.
Dinnyés József dalai

A felvilágosodásról (szerintem megújhodás) sok leegyszerűsítő, ezért félreértelmezhető ismeretet terjesztettek különböző korszakokban. Az irodalomtörténeti korszakok tárgyalásánál biztos eligazodási pontokat kell kialakítani, hogy a különböző kulturális hatások, szellemi irányzatok, stílusok és a történelmi helyzetből adódó politikai törekvések az irodalomban is érthetők legyenek az ellentmondásos világban.