Ötven éve a pódiumon
Három koncert ajánlata egy levélben

Az én életemben is eltelt ötször tíz esztendő. Ötven éve taposom az országút szélét, kapaszkodok fel vonatok lépcsőin, szimatolom autóbuszok kipufogóinak bűzeit, intek le autókat, hogy elvigyenek reményeim beteljesedésének helyszíneire. Kaptam jót, rosszat, adtam, mit vittem magammal. Dalokat, verseket, anekdotákat, irodalomtörténetet, jó hírt és rossz hírt. Kínáltam és fogadtam a szíves látást. 1966 nyarán indultam. A 2016-os esztendőben, hatvannyolcadik esztendős koromban, betöltöm a nyilvánosság előtt muzsikáló, verselő fél évszázadom. 

Hitünk hősei
Dinnyés József koncertje kobozzal kísért énekmondás a XVI-XVII. század énekeiből

Az előadás szerzői a hit hősei. Prédikátor költők, a magyarországi reformáció megindítói. A magyarság megtartotta Erdélyt a körülötte fekvő részekkel. A török földön az iszlám uralkodott, a királyi Magyarország idegen államrendbe erőszakoltatott be. A magyar e zord időkben olyan hadsereget tudott talpra állítani, akik a szellem fegyvereivel hódították meg a három részre szakadt országot. Ők magyarosították vissza Magyarországot. Megteremtették a magyar irodalmat a magyar műveltség számára. Az a sok biztatás, arra indít, hogy ne csak őket lássuk, hanem nézzünk rajtuk túl is, a nekik fényt és erőt kölcsönző Istenre és azokra a milliókra, akikért munkálkodtak, és oly sokan az életüket is áldozták. E milliók között vagyunk mi magunk is.   

Dallamos közérzetem
Saját szövegű koncertem 

Tizenkét ének az elmúlt ötven évből a puha diktatúrától a demokráciáig. Ki vagyok? Mit akarok? Az önmeghatározás kísérletei. Az előadás dalait az elmúlt 50 évben írt műveimből válogattam. Az állampolgári szerep nehéz és buktatóit nem ismerjük. „Részt venni vagy jelen lenni” a kérdés a szocializmus utáni idők első éveiben.  Erre keresem a választ saját szövegű dalaimban. Ebben a mozdulatlannak tűnő állampolgári létben ismét a vers és a próza segített az embereknek felülemelkedni a napi ideológiai harc okozta sérüléseken.
 

A templomok lázadása
Ötven éve a pódiumon

A Templomok lázadása című összeállítással szeretnék a közönség elé állni. A címadó költemény Czegő Zoltán alkotása. A kiürült templomok kérdőre vonják az olvasót/hallgatót, hogy hová lettek a padokból a hűségesek? Az előadás többi versének szerzője hitről, hűségről, Istenről, barátságról, feladatokról és nehézségekről beszél az olvasóhoz/hallgatóhozEgy órán keresztül mondom a dalokat, vigasztalom a lázadó templomokat, hogy nem hagyjuk el hitünk épületeit, mert van hit, van remény és szeretet.

A verséneklés templomában álldogálok dalaimmal ötven éve. Koncertjeim gitáros vendége Rósz György, akinek hangszerelését hallhatja majd a nagyérdemű közönség. Megtiszteltetés, hogy a közönség figyelmével támogatta eddigi munkámat, zeneszerzői, előadói tevékenységemet. Köszönöm!

Dinnyés József
Radnóti-díjas, Béres Ferenc-díjas zeneszerző, énekes